HOŞGELDİNİZ

Burdur Tarihi

Günümüzde, Denizli, Afyon, Isparta, Antalya ve Muğla illeri ile çevrelenen Burdur, tarihi çağlarda, doğuda İşavria, Lykonia, güneyde Pamphylia, batıda Likya ve Karya, kuzeyde Frigya ve Galatia bölgeleri ile çevrili olan Pisidya bölgesi sınırları içinde yer almıştı.

Burdur’un tarih öncesi (prehistorik) geçmişi Paleolitik Çağa uzanmaktadır. Yeşilova ilçesi Başkuyu köyünde bulunan kaya resimlerinden Paleolitik Çağ insanının Burdur’da yaşadığı kesinlikle kanıtlanmıştır. Paleolitik (700.000 – 15.000) ve Mezolitik (15.000 – 8.000) çağlara ait diğer buluntular, yörenin değişik yerlerinde yapılan araştırmalardan elde edilmiştir.

Daha sonraki tarih öncesi dönemler olan Neolitik (8.000 – 5.500) ve Kalkolitik (5.500 – 3.200) çağlara ait somut buluntular, Burdur’da Hacılar Höyüğü ve Kuruçay Höyüğü’nde ortaya çıkarılmıştır. Hacılarda yapılan kazılarda, M.Ö. 7000 yıllarına tarihlenen “Keramiksiz Neolitik” evre üzerinde IX – IV katlar olarak belirtilen ve M.Ö. 5.400 yıllarına tarihlenen “Geç Neolitik” evreleri tespit edilmiştir.

İnsanın yeryüzünde avcı-toplayıcılıktan yerleşik üretime geçerek belli bir yere bağlanması anlamına gelen büyük değişimin; hayvanları ehlileştirilmesi, köylerin kurulması, çanak çömlek yapımının öğrenilmesi gibi medeniyete uzanan gerekli adımların izlenebildiği en önemli arkeolojik merkezlerden biri Hacılardır. Yine Hacıların ana tanrıça figürinleri ile boyalı insan yüzlü çanak – çömlekleri dünya arkeolojisinde önemli bir yer tutmaktadır. Taş, kemik, ağaç ve pişmiş toprağın yanı sıra madenin de kullanılmaya başladığı Kalkolitik Çağ kalıntıları Burdur’da Hacılar, Kuruçay, Gebrem, Beyköy, Bucak, İstasyon Höyük gibi daha birçok höyüğün yüzey araştırmalarından anlaşılmaktadır.

Eserlerin bakır, kurşun, kalay, gümüş, altın, tunç ve elektron gibi madenlerden yapılmaya başlandığı ilk Tunç Çağına (Yaklaşık 3.000 – 2.500) ait buluntulara Burdur’da Hacılar Büyük Höyük, Yazır, Yarıköy, Çamur, Hasanpaşa, Harmankaya, Alan, Beyköy gibi birçok höyükte rastlanmaktadır. Bu dönemde  kaplar elde yapılmıştır, maden görünümündedir. Çağın sonunda ise geometrik süslü ve boyalı çanak çömlek yapımına başlanmıştır.

M.Ö. 2 bin yılın başlarında Burdur tarihi oldukça karanlıktır. M.Ö. 17. yüzyılda Hitit Çağı başladığında, Pisidya, Pamphylia ve Likya’da Arzava Krallığı hüküm sürmekteydi. Yarışlı Gölü civarı (Düğer) ve Uylupınar’da çıkan Frig eserleri daha sonra bu bölgede Friglerin yaşadığını kesin olarak ortaya koymuştur.

M.Ö. 7. yüzyılda Pisidya, Frig devleti ile birlikte Lidya hakimiyetine girmiş ve M.Ö. 546 tarihinde Lidya Kralı Kroissos’un Pers Kralı Kyros’a yenilmesiyle birlikte bölge Pers hegemonyasına girmiştir. M.Ö. 334 yılında Büyük İskender Çanakkale’den Anadolu’ya girdikten sonra önüne çıkan Karya, Likya, Pamphylia kuvvetlerini ezerek Kestros (Aksu) Vadisi’nden Pisidya’ya girmiş, M.Ö. 333’te Sagalassos ve Kremna’yı da zaptetmiştir. İskender’in ölümünden sonra Pisidya önce Seleukoslar’a (M.Ö. 301) daha sonra da Bergama Krallığı’na bağlanmış (M.Ö. 228) ve Roma hakimiyetine girmiştir. Roma Çağı’nda Pisidya’nın her yerinde yoğun bir yerleşme vardır. Birçok yeni şehir kurulmuş, eski merkezler yeniden onarılmıştır. Bugün Burdur sınırları içinde bulunan harabelerin hemen hemen hepsinde bu çağa ait mimari kalıntılar görülmektedir. Kremna, Komama (Ürkütlü), Olbasa (Belenli) ve Sagalassos en önemlileridir.

Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasıyla Pisidya, Bizans İmparatorluğu’nun eline geçmiş ve bölgenin önemli merkezleri yavaş yavaş gerileyerek eski değerlerini kaybetmiştir. Bu sönük çağ, M.S. XI. yy. sonlarına doğru Türk hakimiyetinin başlamasına kadar devam etmiştir. 1071 – 1100 tarihlerinde Anadolu’ya gelen Türklerden Kınalı aşireti Pisidya’ya gelerek Burdur’a yerleşmiştir. Selçuklu Devleti’nin egemenlik alanına giren şehir 1075 – 1120 yıllarında sınır kenti olarak varlığını sürdürmüştür. Selçuklulardan sonra Hamitoğulları Beyliği’nin topraklarına katılan Burdur, I. Murat döneminde Hamitoğulları Beyliği’nden satın alınmıştır. O dönemde Tirkemiş kazası olarak anılan Burdur, Yıldırım’ın1391’deki seferi sonunda kesin olarak Osmanlı denetimi altına girmiştir. 1920’de bağımsız sancak olan Burdur, Cumhuriyetten sonra 1923’te il durumuna geçmiştir.

Burdur

Burdur İsmi (BURdaDUR)

Burdur şehrini kuran Türkmen boylarından Kınalı aşireti mensupları burayı bulduklarında, bölgenin güzelliği karşısında“Cennet buradadır. Burda dur!” demişler ve “Burda dur!” sözü zamanla halk arasında “Burdur” haline dönüşmüştür.

Eski Yunan Mitolojisinde kahraman Ulis (Aşil), tanrıların gazabına uğrar. Yunanistan’dan kovulur. Yolu Antalya yakınlarına düşer. Geceleri kutup yıldızına bakarak, kuzeye doğru ilerler. Karşısına bir göl çıkar ve o sırada gaibten bir ses ona Rumca ve eski Latince “Ezostas! (Burada dur!)” diye seslenir. Ulis burada durur ve burayı yurt tutar. Selçuklular Anadolu fetihleri sırasında Burdur’u fethederler. Köyün ismini “Ezostas” olarak öğrenirler. Rumca bilmedikleri için manasını sorarlar. “Burada dur” anlamına geldiğini öğrenirler. Buraya yerleşen Türkmen aşiretleri “Burada dur” kelimesini zamanla “Burdur” olarak telaffuz etmeye başlarlar ve bu kelime şehrin yeni ismi olur.

https://www.facebook.com/burdadur.15/

Reklamlar

Burdur Gölü

Burdur Gölüreceived_488363781633695

Burdur gölü özellikleri:

 • Burdur gölü Isparta ve burdur arasında bulunmaktadır.
 • Belli başlı büyüklüğü olan göller arasında yedinci sıradadır.
 • Isparta dansa burdurun şehir merkezine daha yakındır.
 • Burdur gölünün suyu tuzludur.
 • Burdur gölündeki tuz oranı denizdeki tuzlardan iki kat daha fazladır.
 • Göle yakın yer altı sularının çiftçiler tarafından sondaj vurularak alınması göldeki su seviyesini azaltmıştır.
 • Burdur gölü söğüt dağı ve sulu dere yayla dağları arasında yer alır.
 • Burdur gölünün derinliği yapılan ölçümlerde en derin yeri yaklaşık 80 metre ölçülmüştür.
 • Burdur gölü tektonik bir göldür.
 • Göl turizm açısından burdur iline fazla ziyaretçi akımını sağlar.
 • Göl üzerinde yelken sporları da yapılmaktadır.
 • Burdur gölü tuzluluk açısında diğer göllerden daha fazla tuzlu olduğu için bu gölde balıklar yaşamaz.
 • Göl çevresine yapılan mermer ocakları ve diğer tesisler göldeki suyun azalmasına ve gölün küçülmesine neden olmuştur.
 • Göl çevresine daha fazla yapılacak tesisler yüzünden gölün yok olma ihtimali de vardır. Bu yüzden göl çevresine her hangi bir tesis yapılmamalıdır
 • Ve göller arasında büyüklük olarak yedinci sırada olan bu gölü korumak gerekir.
 • Göl çevresine yapılan bu zararlı tesislerden önce gölde yaklaşık 144 tür kuş yaşarken, bu zararlı tesisler yüzünden göl üzerinde yaşayan kuş türü 25 e kadar düşmüştür.
 • Göl çevresine yapılan bu tesisler sadece gölü değil gölde ve göl çevresinde yaşayan hayvan türlerinin de yok olmasına neden olmuştur.
 • Gölün biçimi oluk şeklindedir.
 • Göldeki su seviyesi kış ayında artarken yaz aylarında göldeki su seviyesi düşüş göstermektedir. Bunun nedeni de yaz ayında göldeki suyun fazlaca buharlaşmasıdır.kaynak:Goller.gen.tr

Burdurda gezilecek yerler

received_110108782978461

Burdurda gezilecek yerler

 • Burdur Gölü kıyısı düzenlendi ve güzel bir yürüyüş alanına sahip oldu. Ayrıca gölde su sporları da yapabilirsiniz.
 • Burdur’da Osmanlı konakları restore edildi ve ziyarete açıldı, bir çay kahve içmeye uğrayabilirsiniz.
 • Burdur tek bir cadde üzerine kurulu bir şehir, caddenin üst kısmı yukarı pazar, alt kısmı ise aşağı pazar. Yukarı Pazar da çehresi değişen yerlerden, Burdur halkı napıyor görmek için sokaklarda dolaşın. Bir de dondurmacı var orada, uğramadan gelmeyin 🙂
 • Burdur Arkeoloji Müzesi, çok önemli eserlere ev sahipliği yapıyor, mutlaka yolunuzu düşürüp ziyaret edin derim. Hacılar Höyüğü’nden çıkan pek çok eser de müzede.
 • Burdur Doğa Tarihi Müzesi, Anadolu Mamutlarını iskeletini görebilirsiniz.
 • Gençliğimin geçtiği İstasyon Caddesi şimdi trafiğe kapandı ve cafeler açıldı, dinlenmek için uğrayabilirsiniz.
 • İlk gençlik yıllarımın geçtiği bir başka yer ise Öğretmen Evi, bahçesinde kocaman çam ağaçları ile Burdur’un ana sosyalleşme yeri idi o zamanlar. Yine bir çay içmeye uğrayabilirsiniz.
 • Salı günleri aşağı pazarda kurulan Salı Pazarı, Burdur’un çevre köylerinden gelen taze meyve sebze, süt ürünleri ile görülmeye değer.
 • Burdur manzarasını tepeden görmek için Şehitler tepesi, su deposu ve serenler tepesinde kahve keyfi yapabilir veya yemek yiyebilirsiniz.

Hacılar Höyüğü

Aslında hepimizin ilkokulda tarih derslerinde adını duyduğumuz bir yer Hacılar Höyüğü. Burası Batı Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden biri. Dünya arkeolojisi için de önemli yer taşıyan Hacılar Höyüğü Burdur merkeze 24 km mesafede yer alıyor.

Hacılar’da aynı zamanda harika üzüm olur. Yazın üzüm zamanına denk gelirseniz mutlaka tadına bakın.

Sagalasos Antik Kenti

Sagalasos’a ilk gittiğimde sanırım 3-4 yaşlarında idim. Belki de antik kentlere olan sevgim o zamanlar bu muhteşem antik kent sayesinde başlamıştı. Bir dağın zirvesine yakın, kocaman taş parçaları, tiyatrosu ile ne kadar etkilendiğimi dün gibi hatırlıyorum. Son 10 yılda ise kazılar sayesinde bu muhteşem antik kentte belki de dünyanın en sağlam antik çeşmesi olan Antoninler Çeşmesi açığa çıktı. Sagalasos’u tekrar görmek için sabırsızlanıyorum.

Salda Gölü

Türkiye’nin Maldivleri olarak son yıllarda birden popülerite kazanan, benim ise çocukluğumun yazlarının geçtiği yer Salda Gölü. Sodalı suyu, su kenarına kadar inen çam ağaçları, beyaz kumları ile Maldivler’i aratmasa da yayla havası ile oraya fark atar bence 🙂 Salda sadece yaz turizmi değil kışın kayak turizmine de açık.

Lisinia Doğa

Öztürk Sarıca tarafından Burdur Gölü kıyısında kurulan bir vaha desem yeri var Lisina için. Burdur Gölü kıyısındaki bu bölgenin eski çağlardaki adı olan Psidya’nın en önemli şehirlerinden biri Lisinia’dır, vaha da adını buradan alıyor (Lisinia: Doğan ve batan güneşin,ay ışığının sudaki pırıltısı anlamına gelir). Ülkemizin ilk yaban hayat merkezi diyebiliriz Lisinia için

Öztürk Sarıca

Kybra Antik Kenti

Anadolu’daki en sağlam yer mozaiklerinden birine ev sahipliği yapan Kybra Antik Kenti, yeni keşfedilen kültür varlıklarımızdan bir tanesi. Kazıların hala devam ettiği …

İnsuyu Mağarası

Ülkemizin turizme açılan ilk mağarası olma ünvanı taşıyan İnsuyu Mağarası, 597 metre uzunluğu ve derin dehlizleri ile görmeye değer bir mağaradır. Karbonatlı maden suyularından oluşan sarkık ve dikitler son derece güzel manzaralar oluşturuyor. Burdur’a sadece 13km mesafedeki mağara yaz aylarında dahi oldukça serin oluyor, içeri girerken ona göre tedarikli olmanızı öneririm.

Bunlar en popüler ve bilinen yerler, bunlar;

 • Dirmil’de doğa ile içiçe olabileceğiniz bir kanyonumuz var.
 • Bucak’ta Kremna Antik Kenti
 • Yine Bucak’ta kervansaray
 • Kaynak:cokokuyancokgezen.com

Burdur Türküleri

Sümer Ezgü

Alfabetik sırayla

Burdur Türküleri

Türkü adı,Eser sahibi&Kaynak

Hafız Rıza Yağız

Gelin Alma havası/Sipsi

SALDA GÖLÜ

Ülkemizin Saklı Cenneti

Ülkemizin Saklı Cenneti Salda Gölü'nü Keşfetmek İçin 8 Neden

Burdur’un Yeşilova ilçesinde yer alan bir yeryüzü cenneti Salda Gölü. 184 metreye varan derinliği ile ülkemizin en derin ikinci gölü olma özelliği taşıyor. Çevresi 44 km olan Salda Gölü’nün etrafı, birinci derece doğal sit alanı ilan edilmiş. Öyle bir manzarası var ki, kendinizi birden Maldivler’de hissetmeniz olası. 2016’nın yeni fenomeni olmaya aday Salda Gölü, gezginlerin yeni favorisi. Henüz bu güzelliği keşfedenlerin sayısı çok değil, ancak önümüzdeki günlerde bir hayli artacağı kesin. Ülkemizin mutlaka görülmesi gereken yerlerinden biri olan Salda Gölü’nü sizler için mercek altına aldık.

1 – Çünkü Ülkemizin Nadide Güzelliklerinden Biri

salda gölü
Gördüğünüz fotoğraf gerçek. Yani Salda Gölü gerçekten de böyle bir yer. İnsanın gidesi ve orada yaşayası geliyor. Hani ülkemizin bazı yerleri vardır anlata anlata bitiremediğimiz, işte Salda Gölü de o yerlerden biri. İnanın Salda Gölü’ne gittiğinizde “iyi ki bu güzelliği yaşamışım” diyeceksiniz. Hayat artık bizim için ikiye ayrılıyor; Salda Gölü’nü görmeden önce, Salda Gölü’nü gördükten sonra. Salda Gölü’nü görmemiş olanlar, henüz ne kaybettiklerinin farkında değiller maalesef.

2 – Dünyanın En Temiz Beşinci Gölü

salda gölü hakkında
Evet, Salda Gölü dünyanın en temiz beşinci gölü olma özelliğine sahip. Bu da Salda Gölü’nü keşfetmek için yeterli nedenlerden biri aslında. Böyle bir doğal zenginliğin ülkemizde bulunması ise ayrı bir gurur verici.

3 – Hiçbir Göl Bu Kadar Mavi Değil
salda gölü nerede
Salda Gölü’nün kışkırtıcı güzelliğinin altında yatan en önemli nedenlerden biri de sahip olduğu turkuaz renk. Zaten Maldivler’e olan benzerliği de buradan geliyor. Salda Gölü’nün kıyısında bir fotoğraf çekip sosyal ağlarınızda paylaşsanız, herkes Maldivler’e gittiğinizi zanneder. Bozuntuya vermeyin deriz.

4 – Kumları Bembeyaz

salda gölüne nasıl gidilir
O bembeyaz kumlar, Salda Gölü’nün en çarpıcı özelliklerinden biri. Bu da Salda Gölü’nün Maldivler’le olan ortak noktalarından. Kendinizi doğal bir çölün ortasında hissetmeniz de olası o bembeyaz kumlara basarken.

5 – Salda Gölü’nde Yüzmek Paha Biçilemez

salda gölünde yüzülüyor mu
Gerçekten şu dünyada ‘iyi ki yapmışım’ diyebileceğiniz şeylerden biridir Salda Gölü’nde yüzmek. Yeşilova Halk Plajı ve Salda Orman Plajı, yüzmeye en elverişli plajlar. İki plajın arasında yaklaşık 3 km var. Bu arada, neticede bu bir göl ve bazı yerleri bataklık. Bu nedenle gösterilen yerlerin dışında yüzmeniz tavsiye edilmiyor. Orman Plajı’nı tercih ederseniz, 10-15 metreden daha fazla açılmanız önerilmiyor. Ayrıca koyu renkle yerlerde yüzmek de oldukça riskli. Bunlara dikkat ettiğiniz sürece bir sorun yok. Haziran ayından Eylül ayının ortalarına kadar Salda Gölü’nde yüzme sezonu açık.

6 – Çok Güzel Kamp Alanları Var

salda gölünde kamp
Salda Gölü’nün etrafı çam ağaçlarıyla süslü. Bu nedenle de kamp ve piknik yapmaya elverişli birçok alan bulunuyor. Hatta Temmuz ve Ağustos aylarında gençlik kampları düzenleniyor Salda Gölü’nde. Zaten gördüğünüz manzara, “bir dahakine çadırımı kapıp da geleyim” dedirtiyor. Gölün çevresinde hizmet veren birkaç restoran da mevcut. Kamp dışında konaklama yapabileceğiniz küçük çaplı 1-2 motel de bulabilirsiniz.

7 – Manzarası Göz Kamaştırıyor

salda gölü manzarası
Gölün manzarasını görebileceğiniz en iyi nokta Salda Beli. Burası denizden 1280 metre yükseklikte. Denizli tarafından gelirken, göle 1,5 km mesafede bulunuyor Salda Beli. Manzarayı gördükten sonra kendinizi gerçekten çok şanslı hissedeceğinizden emin olabilirsiniz. Fotoğraf makineniz kesinlikle yanınızda olsun.

8 – İdeal Bir Hafta Sonu Rotası
salda gölünde yapılacak şeyler
Mesela bir hafta sonu uçakla Isparta’ya gelip, havaalanında araba kiralayıp bu doğa harikasının tadını çıkarabilirsiniz. Önce Salda Beli’ne çıkıp gölün manzarasını fotoğraflar, sonrasında çam ormanlarının içerisinde ya da göl kenarında kamp kurabilirsiniz. Sabah Salda Gölü’nde biraz yüzer, o yörenin meşhur sac kavurmasını yer, orman içerisinde biraz yürüyüş yaparsınız. Çok da güzel olur.

Kaynak :neredekal.com

Burdurda ne yenir

Burdurda ne yenir

Testi Kebabı, Burdur şiş, Kabak Helvası, Ceviz Ezmesi, Ceviz Helvası, Burdur Muhallebisi olarak sıralanabilir. Özel günlerde ve ziyafetlerde et suyundan pişirilmiş, pirinç çorbası, soğanlı kazan eti veya pirinç pilavı, sac kebabı, sac böreği, et böreği ve katmer yapılması gelenektendir.

Burdur’a has “Burdur şiş” tadılmaya değer bir yemektir. Üzerine de Burdur il merkezinde ve ilçelerinde üretilen “ceviz ezmesi” olarak adlandırılan ceviz tatlısı ve Sagalassos Antik Kenti yolu üzerinde bulunan alabalık tesislerinde dinlenerek, yöreye has süzme yoğurt ile alabalık yenebilir.

Testi Kebabı Tarifi

Günlük bağ bahçelerde ve soğuk çeşme başlarında yapılan bir  yemektir. Ağız kısmı dar bir testi yapılır. Bu testinin içine koyun etinin  yağlı kaburga kısmı kuşbaşı şeklinde doğranarak, tuzlanıp konur. Yiyenlerin  arzusuna göre içine ayrıca küçük temizlenmiş soğan, patates, patlıcan, yeşil  biber, havuç ve domates doğranarak malzemesi tamamlanır. Etle doldurulan testi  35-40 dakika kadar ateş ortasında oturtulup, etin pişmesinden sonra yukarıda  saydığımız malzemeler içine doldurulur ve tekrar ağzı kapatılarak (temiz bir  bez ile bağlanır) ateşin içine oturtulur.

Ara sıra kulpundan tutularak silkelenir. Piştikten sonra servis  tabaklarına alınır ve üzerine kimyon ekilerek yenir.

Burdur Şiş Tarifi
Ülkemizin bilhassa Adana ve Urfa taraflarında yapılan ve aynı adla anılan şişlerine benzemekle beraber, daha kısa ve ince şişlere dizilmektedir. Şiş köftenin kıyması kaburga yatağı denilen et veya sıyrıntısının kıymasına biraz kuyruk yağı ve sadece tuz ilave edilir (10 kg kıymaya 300 gr. kuyruk yağı gibi). Sonra yoğrulur. Dinlendikten sonra şişlere takılır ve ızgara mangalında pişirilerek, pide arasında servis yapılır. Şiş köftenin ala-sulu olması daha makbuldür.


Ceviz Ezmesi Tarifi
1 kg. irmik ve 1 kg dövülmüş ceviz bir kaba konur. Diğer yandan bir bardak su bir tencere içinde, ateş üzerinde ılıklaştırılır. 1 kg. şeker ılık su üzerine dökülerek eriyinceye kadar karıştırılır. Şeker eriyince, irmik ve ceviz karışımı eklenerek iyice karıştırılır. Kıvama gelen bu karışım, pudra şekeri serpilmiş bir tepsiye dökülerek, kaşığın ters yüzü ile aynı kalınlıkta yayılır ve baklava kesimi yapılır. Burdurluların hediye olarak il dışına götürdükleri tatlı çeşidinin en yaygın olanıdır.

Burdur Muhallebisi Tarifi
Dört kaşık pirinç unu, 2 kaşık nişasta, az bir su ile ezilip, 1 kg. süt ile karıştırılır. Kaynatılarak çokça pişirilir. Ateşten inerken dövünmüş sakız katılır. Çukur küçük tabaklar ıslak bir bezle silinir ve tabaklara muhallebi doldurulup soğuması için bekletilir. Muhallebi donduktan sonra, tabaklara baş aşağı boşaltılır. Daha sonra iki ölçü şeker, bir ölçü su ile kaynatılıp, tabaklarda bulunan muhallebilerin üzerine dökülerek veya arzuya göre üstleri çeşitli reçellerle de süslenerek muhallebi yenilir.

Kabak Helvası Tarifi

İri ve büyüklerinden iki adet dolmalık kabağın kabukları soyulur ve çekirdekleri ayıklanır. içinde su bulunan tepsiye aynı yönde rendelenir. Rendelenmiş kabak avuç içinde sıkılır. Ölçü kabı olarak su bardağı veya kase vb. kullanılır. İki ölçü kabak rendesine, bir ölçü şeker ve bir çay bardağı su konur ve hafif ateşte aynı yönde, suyunu çekene kadar karıştırılır. İndirmeye yakın bir zamanda bir limon veya eritilmiş limon tuzu suyu konarak, 5-10 dakika kaynatılır ve kıvamına gelince ateşten alınır. İstenirse üzerine, soyulmuş bademler tereyağında kavrularak bol miktarda serpiştirilir. Kabak helvası yemeklerin yanı sıra ayrıca reçel gibi de yenmektedir.

kaynak :milliyet.com

Tavsiye edilen yerler;Burdur şiş ,Burdurda ne yenir,Burdur siş nerede yenir, öğle yemeği, akşam yemeği

İNSUYU MAĞARASI

İnsuyu Mağarası/BURDUR

Ülkemizin en önemli turizm bölgelerinin başında gelen Akdeniz bölgesinde keşfedilmeyi bekleyen bir yerdir İnsuyu Mağarası. Bu yazımızda Mağara hakkında genel bilgilerin yanı sıra İnsuyu Mağarası ziyaret saatleri, nasıl gidilir? ve neler yenir? sizler için araştırdık.

İnsuyu Mağarası Hakkında Genel Bilgiler

Torosların arasında kalan içerisinde küçük gölcüklerin yer aldığı bir mağaradır. İnsuyu, ülkemizde turizme açılan ilk mağara olma özelliğinin yanı sıra şeker ve mide rahatsızlıkları olanlar için ziyaret etmeleri gereken bir yer olarak tavsiye edilmektedir. Burdur’un gerekli su ihtiyacını karşılamak açısından içerisinden su çekilmiş, etraftaki patates tarlalarını sulamak için bilinçsizce artezyen kuyuları açılmıştır. Bu iki sebep yüzünden mağara içerisindeki 9 adet göl zamanla kurumuştur; fakat ne hikmettir ki yağan aşırı yağmur sonucunda mağara içinde tekrar sular birikmiştir.

Mağaranın İçerisinde sarkık ve dikitler mevcuttur. Bunlar karstik arazi şekillerinden dolayı damlataş oluşumu şeklindedir. Oluşumları belki 10.000 belki 15.000 yılı almıştır.

597 metre uzunluğunda olan mağara yaz ve kış mevsimlerinde 14 santigrat derecede kendini sabitler. İçinde serin bir hava akımı vardır. Yazın gidiyorsanız bölge sıcağına aldanmayın ve üzerinize ceket, hırka tarzı bir şeyler giyin.

597 metre uzunluğun sonunda Büyük Göl vardır fakat pek büyüklüğünden söz edilemez duruma gelmiştir. 3 farklı ufak gölcüklere ayrılmıştır. Oysa 80’li yıllara kadar üzerinde sandalla seyahat edilebilen bir göl niteliği taşımaktaydı.

Diğer bir göl de Dilek Gölü’dür. Buraya bozuk paralar atılıp dilekler dilenirdi yine gölün kuruması ile ne dilek dilenecek bir su ne de göze hitap eden bir göl kalmıştır.

Etrafında Burdur halkının ürünlerinin satıldığı festival gibi bir panayır düzenlenir.

İçerisindeki sular hakkında bir rapor hazırlanmıştır ve bu raporda suların; egzama, hemoroit, astım gibi rahatsızlıklara birebir geldiği yazılmıştır.

Fotoğraf çekme konusunda herhangi bir kısıtlama yok. Dilediğiniz şekilde fotoğraf çekebilirsiniz; fakat ışıklandırmanın az olmasından kaynaklı yanınızda fener taşımanızda fayda var.

İnsuyu Mağarasında Ne Yenir? Ne İçilir?

Mağara etrafında bulunan kafelerde ya da gözleme pişiren teyzelerin patatesli, kıymalı gözlemelerinden tatmadan dönmemeniz gerekir.

Ziyaret Saatleri

Ziyaret Saatleri: 08:30 – 17:00 – Yazın (19:00) kadar açıktır.

Maalesef Kültür Bakanlığı’na bağlı olmayıp valiliğe bağlı olduğu için müze kart geçmemektedir.

İnsuyu Mağarası Nerede?, Nasıl Gidilir?

Adres: İnsuyu Yolu, 15000 Çatağıl Köyü –  Merkez / Burdur

Telefon: 0248 232 22 10

Nasıl Gidilir: Burdur- Antalya yolunun 13. Kilometresini geçtikten sonra İnsuyu Mağarası şeklinde ayrılan kahverengi tabelayı takip ederek 900 metrelik asfalt yoldan mağaraya ulaşabilirsiniz. Çatalağıl köyü sınırlarında bulunur.

kaynak:gezilmesigerekenyerler.com